Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính

Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

024.38831776

Hotline bê tông: 086.883.7777/ 0869.039.386

Hotline cọc PHC: 091.250.2220 / 0869.039.386

Hotline gạch: 086.961.7777

bt@binhduongco.com.vn
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 1

 Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

04.38831776

Hotline bê tông: 086.883.7777

Hotline cọc PHC: 091.250.2220

Hotline gạch: 086.961.7777

bt@binhduongco.com.vn
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 2

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

04.38831776

Hotline bê tông: 086.883.7777

Hotline cọc PHC: 091.250.2220

Hotline gạch: 086.961.7777

bt@binhduongco.com.vn
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 3

Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

04.38831776

Hotline bê tông: 086.883.7777

Hotline cọc PHC: 091.250.2220

Hotline gạch: 086.961.7777

bt@binhduongco.com.vn
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ